The Sound and the Fury / William Faulkner


De titel komt uit een monoloog van Macbeth:

...Told by an idiot, full of sound and fury, Signifying nothing.

Dit boek is een uitdaging, niet alleen voor de lezer, maar ook voor schrijvers. In de tweede editie schrijft Faulkner dat de eerste sectie van het boek het hele verhaal was en dat de volgende drie secties alleen maar uitleg en commentaar zijn. Deze schitterende, eerste sectie schreef hij als een stream of consciousness en was aanvankelijk niet bedoeld om gepubliceerd te worden. Pas toen publicatie ter sprake kwam, schreef hij de drie andere secties.

Wie is de 'idioot' uit de titel? Benji is de meest vanzelfsprekende kandidaat, hij is immers geestelijk zeer gehandicapt, maar zijn broers Quentin and Jason komen ook in aanmerking.

Geen makkelijk boek, maar fascinerend en een studie waard.

#WatLezenWij

© Uitgeverij Terebint