The professor and the madman / Simon Winchester

Een literaire geschiedenis over het maken van de Oxford English Dictionary. Professor James Murray begon ermee in 1857 en ontving bijdragen uit het hele land van enthousiaste leraren, dominee's en vele anderen. Een van hen, Dr. W.C. Minor, stuurde meer dan tienduizend inzendingen . Toen het comité van toezicht deze man wilde bedanken voor zijn enorme bijdrage, kwamen ze tot de ontdekking dat W.C. Minor een Amerikaan was; een veteraan van de Amerikaanse burgeroorlog. En alsof dat nog niet schokkend genoeg was, bleek ook dat hij vast zat in een asylum for the criminally insane.

Deze diepgravende en prachtig opgeschreven research geeft een inkijkje in de Victoriaanse trots en de verhoudingen tussen taal en wereld en de dunne lijnen tussen zin en waanzin.

- waar gebeurd

- literaire geschiedenis

- leest als een detective

#WatLezenWij

© Uitgeverij Terebint