Andrew's Brain / E.L. Doctorow

Hans Bouman sluit afgelopen zaterdag in de Volkskrant zijn vier-sterren-recensie af met 'Tikje koket? Op dit niveau geen bezwaar.' “Andrew's Brain” is niet koket, het is een tour de force en een genot om te lezen.

In zijn twaalfde roman gebruikt E.L. Doctorow een heel ander palet dan in zijn voorgaande en deels ook verfilmde bestsellers. Het boek bestaat uit een lange dialoog tussen Andrew en een ander die gaandeweg een therapeut blijkt te zijn. In lange monologen vertelt Andrew over zijn leven als cognitiewetenschapper. De hersenspecialist heeft zijn leven gemarkeerd met een aantal noodlottige incidenten; zo verliest hij zijn dochtertje, dan verliest hij zijn tweede vrouw en brengt het kind dat ze samen hadden bij de eerste, ook hertrouwde, vrouw. Haar man, Martha's large husband, bijt hem toe: Ýou've always been a fuck-up. En dan zijn we pas op pagina twee...

Behalve een vertelling over zijn leven voor, met en na Briony, zijn tweede vrouw, gaat het boek vooral over de vraag: wat zijn hersenen, wat doen ze? Is de mens wie hij is door alles wat hem overkomt, of is het brein verantwoordelijk? Andrew's vakgebied zijn de hersenen, niet de geest en dan rijst de vraag hoe hij zelfstandig, onbevooroordeeld kan nadenken over de hersenen, wanneer het juist de hersenen zijn die bepalen wat hij denkt?

Docotorow presenteert deze puzzel in de hilarische, ongeloofwaardige, maar niettemin levensechte setting van zijn leven. Knappe, maar ook speelse redeneringen, die prikkelen en je tot denken zetten.

Andrew wordt door zijn studiegenoot George W. Bush (aangeduid met 'de president') aangesteld als hoofd van een niet bestaand neurologisch onderzoekteam met een bezemkast als kantoor in het Witte Huis. De kwade genieen heten Chaingang (Cheney) en Rumbum (Rumsfeld). Dit malle avontuur duurt maar drie weken en Andrew sluit het af met een handstand in de Oval Office dat de vermoedelijke aanleiding is tot dit lange gesprek van Andrew met zijn therapeut. Onder dwang? In een inrichting? Het wordt niet duidelijk en het boek leeft door in je hersenen, lang nadat je het hebt dichtgeslagen.

- geniaal

- hilarisch

- erudiet

- voor de liefhebber

#WatLezenWij

© Uitgeverij Terebint