Homer & Langley / E.L. Doctorow

"God is dood," zei Nietzsche in 1882 en dat moge zo zijn – of niet – maar laten we vooral bidden dat Hij E.L. Doctorow nog een lang en productief leven gunt.

Homer and Langley, zijn voorlaatste boek, is E.L. Doctorow op z'n vertrouwde best.

Op 8 april 1947 werden de lijken gevonden van twee zonderlinge broers, Homer en Langley Collyer. De twee leden aan verzamelzucht en in hun riante woning aan 5th Avenue, New York City werden behalve 25.000 boeken, ook ontelbare kranten gevonden. En dertien piano's, braille-instrumenten, meubilair. En een T-Ford. De woning was vrijwel onbegaanbaar. Er werd bijna 100 ton afval verwijderd dat de broers gedurende decennia hadden verzameld.

E.L. Doctorow grijpt deze geschiedenis aan om Homer het verhaal te laten vertellen. Hoe hij als puber geleidelijk blind wordt, zijn ouders verliest en hoe Langley gekweld en beschadigd terugkeert uit de Eerste Wereldoorlog. Aanvankelijk is er nog personeel, maar de butler wordt ontslagen, een dievegge wordt ontmaskerd en Grandmamma Robileaux wordt te oud.

Onder leiding van Langley raken de broers langzaam losgeweekt van de gemeenschap, komen alleen nog maar 's nachts buiten, weigeren om principiële en zeer originele redenen hun hypotheek af te lossen of hun rekeningen te betalen.

Homer vertelt dit verhaal op een tragi-komische toon, terwijl hij door het enorme huis zijn weg vindt langs de talloze voorwerpen die zijn broer verzamelt. Doctorows inlevingsvermogen is geniaal. De inboedellijst van de kluizenaars is zijn leidraad voor het verhaal van Homer, dat berstensvol voorvallen zit die ieder voor zich een boek hadden kunnen vormen. Er staan gedachten in, inzichten, uitspraken die je hoopt nooit meer te vergeten. Wanneer aan het eind van zijn leven Homer ook nog doof wordt en een start heeft gemaakt met het opschrijven van zijn verhaal, herinnert hij zich zijn jeugd en hoe Langley hem voorlas toen hij blind werd. Nu is hij doof en schrijft: I cannot bear this unremitting consciousness. It knows only itself.

Homer and Langley is een meesterlijk en menselijk boek. Een verrijking.

- kluizenaars, verzamelwoede

- geschiedenis

- New York City, 1900 - 1947

- must read

#WatLezenWij

© Uitgeverij Terebint