Oorlog en Terpentijn / Stefan Hertmans

21 Apr 2014

Stefan Hertmans dook in de dagboeken van zijn grootvader die in de Eerste Wereldoorlog diende.

Hertmans begint het boek met zijn eigen herinneringen aan zijn opa en vertelt ons ook over het gezin waarin deze Urbain Martien opgroeide. Zijn moeder was 'beneden haar stand' getrouwd met Franciscus de arme, gelovige kerkenschilder. Het leest als een aflevering van andere tijden, nog versterkt door de zwart-wit foto's uit die tijd. We hebben het over het einde van de negentiende eeuw, begin van de twintigste.

In het tweede deel komt Urbain, de sergeant-majoor, die met zijn mannen strijd levert bij de slag om de IJzer, in zijn eigen woorden, hertaald door zijn kleinzoon, aan het woord. Het is een hartverscheurend relaas van een kille, nutteloze oorlog waar arrogante, ongevoelige Waalse officieren het bevel voerden. Drie keer raakt Urbain gewond en drie keer moet hij in Engeland revalideren. In Liverpool vindt hij de kerk waar zijn vader wandschilderingen had gemaakt. Hij wordt onderscheiden en aan het eind van de oorlog mag hij terug naar huis om de liefde van zijn leven te ontmoeten.

In het derde en laatste deel komt Hertmans zelf weer aan het woord en vertelt over het verdere verloop van het leven van zijn dappere en vrome grootvader die hij zich herinnerde staand achter een schildersezel, terwijl hij grote werken van Rembrandt en Velazquez kopieerde. Urbain zal niet trouwen met zijn grote liefde, maar zal zijn herinneringen aan haar wel zijn hele leven met zich meedragen. Schilderijen die Hertmans zich uit zijn jeugd herinnert en die hij tijdens het schrijven van het boek weer terugvindt, getuigen daarvan.

Hartverscheurend.

 

- geschiedenis

- Eerste Wereldoorlog, België

- waargebeurd, aangrijpend

 

 

 

Please reload

© Uitgeverij Terebint