The life of Saint Teresa / P. Grisogono

'En wanneer leefde die heilige meid?' vroeg ik belangstellend toen ik een jaar of vijftien was en met mijn ouders Avila bezocht. Na talloze kerken van binnen en van buiten te hebben bezocht had ik het wel een beetje gehad met het katholieke geloof. De heilige Teresa was mij net te veel.

Na bijna veertig jaar ben ik opnieuw in Avila en wil ik alles weten over deze mystieke heilige die leefde van 1515 tot 1582 en op twintigjarige leeftijd toetrad tot de orde der Karmelietessen. Zo lees ik dat haar grootouders Marranos waren, onder dwang bekeerde joden. Geen venijniger geloof dan dat van de bekeerling...

In het klooster de la Encarnacion (Menswording) kun je Teresa's cel en tal van voorwerpen die ze heeft gebruikt, bezichtigen. Er staat daar ook een houten beeld dat met haar sprak en dat ze tijdens haar afwezigheid in haar stoel plaatste om de nonnen in de gaten te houden. De Rooms-katholieke kerk vereist nogal wat inbeeldingskracht...

In The life of Saint Teresa wordt niet over haar mystieke ervaringen gerept en ook haar visioen van Jezus op de trappen van het klooster wordt niet genoemd. Het is een sobere beschrijving van haar leven. Een jong, vrolijk en enigszins avontuurlijk meisje dat tegen de zin van haar vader non werd. Die moeite had met bidden, ongeneeslijk ziek werd, drie jaar in coma lag (of iets wat daarop leek) en pas op haar vijfenveertigste besloot de Karmelietenorde te hervormen. Door de concurrentie van de verschillende orders werden de regels overal versoepeld en Teresa wilde terug naar de bron van armoede en eenvoud. De nieuwe kloosters die ze stichtte waren vaak niet meer dan een bouwval met twee kamers, maar desondanks ondervond ze veel tegenwerking van de bisschoppen, vertegenwoordigers van de kerk en de gevestigde orde. Daarom stichtte zij haar 'kloosters' vaak bij nacht en ontij, zodat er 's ochtends in alle vroegte een H. Mis kon worden opgedragen, waarna de bisschop zich voor een voldongen feit geplaatst vond en in feite buiten spel stond.

In 1567 ontmoet ze de toen vijfentwintig jaar oude Juan de la Cruz en haalt hem over haar reformatie te steunen. Ook deze St John of the Cross ondervindt veel tegenwerking en wordt zelfs onder erbarmelijk omstandigheden gevangen gezet en gegeseld. Hij weet na negen maanden te ontsnappen en schrijft gedichten over zijn ervaringen. Ook Teresa de Avila schreef ("Innerlijke Burcht," de Weg van Volmaaktheid" en"Hooglied" ) en hun werken worden tot de hoogtepunten van de Spaanse literatuur gerekend.

- mystiek

- Spanje 16e eeuw

- alleen voor ingewijden of geinteresseerden

#WatLezenWij

© Uitgeverij Terebint