The history of England - volume III - Civil War / Peter Ackroyd

Peter Ackroyd is een veelschrijver van ongekende allure. Vijftien romans heeft hij op zijn naam staan, maar hij is vooral bekend om zijn biografieën van onder meer: Dickens, Blake, Shakespeare, Edgar Allen Poe en de stad London.

Zonder dat ik daar erg in had, is hij begonnen aan “The history of England” en onlangs liep ik deel III, Civil War tegen het lijf. Deel I, Foundation, en deel II The Tudors, waren mij ontgaan.

Ackroyd is gezegend met een vlotte verteltrant waarmee hij orde in chaos schept en het dagelijks bestaan van voorbije eeuwen voor de leek tot leven wekt.

Civil War behandelt de regeerperiode in de 17e eeuw van de Stuarts die aan de macht kwamen na het overlijden van Elisabeth I – dochter van Henry VIII en de laatste Tudor. Elisabeth had geen kinderen en de kroon ging naar James VI van Schotland, zoon van Mary Queen of Scots. Mary Stuart was een dochter van de zus van Hendrik VIII.

Het ging in deze periode vooral over de vraag welk geloof aangehangen mocht worden – Anglicaans of protestants in vele vormen – en de verdeling van de macht tussen vorst en parlement.

De Stuarts verloren gaandeweg meer en meer van hun absolute macht en dat ging gepaard met veel bloedvergieten en leidde uiteindelijk tot een burgeroorlog. Beetje bij beetje won het parlement aan invloed, Charles II werd onthoofd en Oliver Cromwell bestuurde ad interim het land. Zakelijk en genadeloos. Toen het na jaren weer tijd werd een koning op de troon te zetten, koos Engeland voor James II, weliswaar een rooms-katholiek, maar ook de zoon van Charles II.

James wilde Engeland en Schotland het Roomse geloof opdringen en dat werd hem fataal. Hij vluchtte in 1688 en maakte zo de weg vrij voor Stadhouder Willem III om koning van Engeland en Schotland te worden. Willem III was immers getrouwd met de dochter van James II. Zo ging dat toen...

Zo samengevat lijkt het taaie stof, maar voor de geïnteresseerde leek is er veel te halen. Delen I en II van Peter Ackroyds The history of England zijn overigens naar mij onderweg...

- geschiedenis

- 17e eeuw Engeland

- Stuarts

- Oliver Cromwell

- Willem III

- heel leesbaar

- voor de geïnteresseerde leek

#WatLezenWij

© Uitgeverij Terebint