H is for Hawk / Helen Macdonald

Op een Schotse kade koopt Helen Macdonald voor 800 pond een jonge in gevangenschap geboren havik en noemt haar Mabel.

Het trainen van een havik heeft nog al het een en ander om handen en de vraag is: waarom zou je eraan beginnen? Het zijn roofdieren en zullen nooit echt huisdieren worden, zoals katten en honden. Ze zullen nooit enig teken van affectie tonen. Ze zijn ondoorgrondelijk.

Helen Macdonald verliest onverwacht haar vader en beslist dat dit het moment is een havik te gaan trainen. Het is een vorm van rouwverwerking. Macdonald had al ervaring als valkenier, maar een havik is toch even iets anders. Ze had zich goed voorbereid en alles gelezen, van A velvet stoole uit 1619 van Edmund Bert tot de laatste artikelen in de vakbladen. Maar bovenal las ze T.H. White en ook de lezer maakt kennis met deze zonderlinge Engelse schrijver.

Het blijkt een taai proces, het trainen van een havik en het slokt al haar energie op. Ze verliest haar baan aan de universiteit, waar ze les geeft in geschiedenis, vereenzaamt en verliest haar vrienden uit het oog. De training verloopt uiterst moeizaam met zeldzame kleine succesjes en vooral veel teleurstellingen, gevolgd door onzekerheid. Zal ze ooit met Mabel naar buiten kunnen? Zal ze ooit het dier vrij kunnen laten vliegen en naar haar handschoen laten terugkeren?

Ze leert veel van de fouten die T.H. White (1906-1964) maakte, toen hij een havik probeerde te trainen. Ze verdiept zich in zijn leven, leest veel van zijn boeken en bezoekt de plek waar hij in de jaren dertig zijn havik trainde.

Toch boekt Macdonald vooruitgang en ze ontdekt dat er wel degelijk sprake kan zijn van een soort band tussen deze bloeddorstige roofvogel en de mens, want Mabel houdt van spelletjes! Er is sprake van interactie, maar alleen op Mabels voorwaarden.

Terwijl Macdonald de vogel traint, gaat het rouwproces door. Ze haalt herinneringen op aan haar vader, een beroepsfotograaf, zeer gewaardeerd door zijn collegae, en het gemis is onverdraaglijk. Gaandeweg komt alles in orde. Mabel vliegt vrij en vangt konijnen en patrijzen en keert terug naar de handschoen. Een prachtig, oprecht verslag van een rouwproces en een havik.

- autobiografisch

- Hoe richt ik een havik af?

- prachtig, maar ook vlot geschreven

- eerlijk en oprecht

- winnaar van Costa book of the year award

- De Bezige Bij geeft H is voor havik in september 2015 uit

- fantastisch boek - must read

#WatLezenWij

© Uitgeverij Terebint