God een biografie / Jack Miles

Hier staat hij. God. Fier tussen veel andere boeken die de Bijbel tot onderwerp hebben. Om al die werken te kunnen waarderen moet je wel een beetje een aficionado zijn van – of in zekere mate geobsedeerd door – de geschiedenis van God, Bijbel en Joden zijn, maar – ik stel u gerust – voor God, een biografie is dat niet echt nodig.

Jack Miles beschrijft de God in de Bijbel als een literaire figuur. De Bijbel is immers het meest bekende, zo niet het meest gelezen boek op aarde en God is de protagonist. Dan is de vraag: hoe ontwikkelt die protagonist zich in dit literaire werk? De auteur houdt zich dus uitdrukkelijk niet bezig met de religieuze God, de vader van de drie belangrijke monotheïstische geloven. Jack Miles leest De Bijbel met zijn talloze verhalen, verwikkelingen, oorlogen, beloftes en afspraken, leugens en bedrog. Hij bestudeert de hoofdfiguur. Wie is hij? Hoe verschijnt hij ten tonele, hoe gedraagt en ontwikkelt hij zich? Tot wie richt hij voor het laatst het woord en laat vanaf dat moment alleen nog maar zijn afgezanten spreken? Op fascinerende wijze laat Miles zien hoe de protagonist van de Bijbel zich ontplooit, soms zijn geduld verliest, om later toch maar weer liefdevol zijn nukkige volk aan de borst te klemmen. Jaloers is hij en humaan. Vol begrip en gramschap. Helemaal God, dus.

#WatLezenWij

© Uitgeverij Terebint