The Gifts of the Jews / Thomas Cahill

Thomas Cahill bracht in 1995 het eerste deel uit van Hinges of history, een 7-delige serie over het ontstaan van de Westerse civilisatie. Het heet How the Irish saved Western civilization. Een heerlijk en verrassend boek dat al jaren op de plank staat zonder dat ik wist dat er meerdere delen onderweg waren. Inmiddels zijn er 6 delen uit en las ik afgelopen week het 2e deel The gifts of the Jews.

Cahill heeft een vlotte pen en kan enthousiasmerend schrijven en voor mensen die de Bijbelse geschiedenis niet helemaal paraat hebben, geeft hij een leuke en heldere samenvatting vanaf Avraham, Isaac en Jacob, via Mozes en de Koningen tot aan de Profeten en het begin van de diaspora.

Wat zijn dan die 'giften' die de Joden ons schonken? Monotheïsme, nogal wiedes. Om te achterhalen wat er nog meer geschonken werd, moest ik weer teruglezen, omdat de samenvatting aan het eind van het boek mij niet kon overtuigen: “...most of our best words are Jewish – new, adventure, surprise; unique, individual, person, vocation; time, history, future; freedom, progress, spirit; faith, hope, justice – are the gifts of the Jews.”

Met het monotheïsme onderscheidden de Joden zich van de rest van hun tijdgenoten. Geloof werd een spirituele zaak omdat er geen boom of beeld was waarvoor gebogen moest worden. God was een idee en een afspraak, een overeenkomst. Het individu werd belangrijk, met een eigen verantwoordelijkheid. Koning David is de eerste Bijbelse figuur met een nadrukkelijk “ik” met gevoelens van spijt en verdriet, wraak en lust, twijfel en wanhoop, zonde en vergeving.

Uiteindelijk, na veel tegenslag en trauma, ontwikkelt zich een wereldbeeld waarin God de schepper is en de mens verantwoordelijk wordt voor zijn eigen daden: het Geweten van het Westen, schrijft Cahill.

Ik vind het nogal wat, maar het is toch een boek om nog lang over na te denken.

#WatLezenWij

© Uitgeverij Terebint