Interview met Truusje van Zanten

Huiselijk geweld is niet iets waar mensen makkelijk over praten.

Truusje van Zanten – zelf jarenlang slachtoffer – doet dat wel. In haar boek

Achter mijn voordeur vertelt zij wat haar en haar kinderen is overkomen en hoe zij

zich ontworstelde aan de greep van haar man.

Al eerder was Truusje te zien in regionale televisie-uitzendingen en vertelde zij haar

verhaal in tal van vrouwenbladen, want ze was erop gebrand het onderwerp huiselijk

geweld onder de aandacht te brengen. Naar aanleiding van de publicatie van Achter mijn

voordeur gaf zij onlangs een interview aan een regionale krant.

#JoostBlog

© Uitgeverij Terebint