Het duel / David Grossman

Israël kent een relatief groot aantal belangrijke contemporaine schrijvers, waaronder behalve Amos Oz vooral ook Meir Shalev, A.B. Yehoshua en David Grossman. Ze zijn wijd en zijd vertaald, ook in het Nederlands.

Van de laatste vond ik bij toeval een vroege roman uit 1982, opnieuw uitgegeven door Cossee in 2016.

In Het duel vertelt Grossman het verhaal van David, een jonge puber, die onder het bed ligt van de bejaarde meneer Rosenberg die hij in het verzorgingshuis af en toe gezelschap houdt. Hij wacht met een bonzend hart op de komst van de heer Schwartz, waarmee Rosenberg een conflict heeft. Schwarz, eveneens een inwoner van het tehuis, eist genoegdoening en daagt Rosenberg uit tot een duel. David ontdekt dat de bejaarde heren oude bekenden van elkaar zijn en ooit eens naar de hand van dezelfde kunstenares dongen. Ze hebben ieder een tekening van haar en Schwarz beschuldigt Rosenberg ervan de zijne te hebben gestolen. Rosenberg ontkent in alle toonaarden.

De jonge David gaat op onderzoek uit zo ontwikkelt het verhaal zich tot een oude geschiedenis die zich langzaam ontvouwt en zich over Duitsland, Israël en Engeland uitstrekt.

En zo schreef de jonge David Grossman – hij was achtentwintig – een alleraardigste roman, vlot geschreven, aangenaam, luchtig en boeiend tot het eind, zonder de diepgang die zijn latere werk zou kenmerken. Een mooie start van een geweldige carrière. Als dit te luchtig voor u klinkt, lees dan Komt een paard de kroeg binnen (lees de recensie onder: november 2015) of klik op deze link:

https://www.uitgeverijterebint.nl/single-post/2015/11/15/Komt-een-paard-de-kroeg-binnen-David-Grossman

#WatLezenWij

© Uitgeverij Terebint