The Leopard / Giuseppe di Lampedusa

In 2008 werd met een nieuwe uitgave van The Leopard van Giuseppe Tomasi di Lampedusa gevierd dat het boek 50 jaar eerder werd uitgegeven. Ik vond onlangs mijn exemplaar op de plank waar het al sinds 1987 stond. Ik was nooit verder gekomen dan pagina 45. Die fout heb ik nu hersteld.

The Leopard is een historische roman die zich afspeelt in 1860 op Sicilië, het jaar dat Garibaldi met zijn troepen het eiland binnenvalt en bij het grote, nu eindelijk verenigde Italië voegde. Het was de periode van de Risorgimento.

Giuseppe Tomasi di Lampedusa stuurde in 1957 het manuscript naar twee gerenommeerde uitgevers die het beide weigerden. Een jaar later – Di Lampedusa was toen al overleden – werd het alsnog gepubliceerd en werd het een wereldwijd succes.

Di Lampedusa was een prins, de laatste van Sicilië, en wilde het leven van zijn grootvader beschrijven in die roerige tijden van de Risorgimento. Hij schreef over het verval van het huis van Salina, grotendeels gezien door de ogen van de Prins, die het allemaal met lede ogen aanziet en zich afstandelijk houdt. Zijn favoriete neef Tancredi heult met Garibaldi, niet zozeer uit ideologische overtuiging als wel uit praktische. “Als u wilt dat alles bij het oude blijft," zegt hij tegen zijn oom, "dan moeten er dingen veranderen.”

De neef huwt, met de zegen van de Prins, de mooie dochter van een rijk geworden boer, een vlotte prater met een neus voor buitenkansjes, maar die niet weet hoe je je moet kleden voor het diner, een gala, een begrafenis.

Hoewel het boek in de jaren 50 werd geschreven, leest het als een 19e eeuwse roman, met dien verstande dat de rijkdom en de vanzelfsprekendheid daarvan niet wordt geromantiseerd, en evenmin het verlies ervan. Er verandert uiteindelijk niet veel want “De Sicilianen wensen geen verbetering, ze denken dat ze perfect zijn,” legt de Prins uit. Toch beseft de Prins dat hij tussen twee tijdperken leeft, de oude wereld en de nieuwe, en hij voelt zich in geen van beide thuis.

Di Lampedusa schetst een beeld van een tijd die voorbij is. Het is geen verheerlijking van de aristocratie en er is nauwelijks sprake van nostalgie. Het verhaal eindigt in 1910 wanneer de afgezant van de bisschop een bezoek brengt aan het privé kerkje – met tientallen duur ingelijste relikwieën – van de ongetrouwde dochters van de inmiddels overleden Prins. Vele van de relikwieën zijn van onbestemde afkomst en moeten worden verwijderd. Een aantal wordt goedgekeurd. “Mooie lijsten,” zegt de prelaat opgewekt. De vrome zussen zijn onthutst. Het zijn echt andere tijden.

Ook in het Nederlands verkrijgbaar: De Tijgerkat / Atheneum / € 29,50

#WatLezenWij

© Uitgeverij Terebint